Уведомление, Обявление, Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво…

Уведомление, Обявление, Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет