АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Документация:

  1. Уведомление
  2. екселПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
  3. АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНО НИВО
  4. Обявление
  5. Справка за постъпили предложения и становища
Актуализирано на: 10.11.2023г. 11:33ч.
Публикувано на: 11.10.2023г. 16:45ч.