Споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година

» Официално писмо

» Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година