Съобщение Международен ден на Земята

Във връзка с изпълнение на дейност „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика” на проект № BG05M9OP001-2.010-0581-С01 „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и отбелязване Международен ден на Земята Денят на Земята – 22 април, Община Котел организира пролетно почистване в три населени места на общината – гр. Котел, с. Градец и с. Ябланово.

За целта от 10.00 часа на сборните пунктове по места ще се раздават ръкавици и чували за събиране на отпадъци на всички, които желаят да подкрепят инициативата.

Сборните пунктове са като следва:

За гр. Котел – пред сградата на Община Котел, пл. „Възраждане” № 1

За с. Градец – пред сградата на кметството

За с. Ябланово – пред сградата на кметството

Международен ден на Земята Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване живота на планетата.