Millitary service notice

» Обява за военна служба по МЗ № OX-175 от 15.02.2019 г. за СКС-КВС
» Обява за военна служба по МЗ № OX-166 от 15.02.2019 г. за ВГС-КВС
» Обява за военна служба по МЗ № ОХ-176 от 15.02.2019 г. за СВ
» Обява по МЗ № ОХ-182 от 19.02.2019 г. за ДР