Обява по Заповед ВВМУ № ЛС-131 от 30.08.2022 г. за ВВМУ – 3 (три) вакантни длъжности за матроси

На цял екран от <<ТУК!>>