Заповед за определяне на границите на районите на предлаганите услуги и честотата на извозване на битовите отпадъци в гр.Котел и населените места в общината

Документи:

  1. Заповед №РД 13-585 от 09.10.2023