Обява по МЗ № OX-194 от 07.03.2023 г. за ССДР- 250 длъжности на срочна служба в доброволния резерв

Документи:

  1. Обява по МЗ № OX-194 от 07.03.2023 г. за ССДР
  2. Информация за кандидатите за ССДР