Обява за провеждане среща за обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка /ЕО/ на Общ устройствен план (ОУП) на община Котел – фаза Предварителен проект

На цял екран от <<ТУК!>>