Обява за военна служба по МЗ № ОХ-851 от 16.10.2020 г. за ВМС-КВС