Обява по МЗ № ОХ-550 от 16.07.2020 г. за Военни оркестри

Обява по МЗ № ОХ-550 от 16.07.2020 г. за Военни оркестри