Ново удължаване на срока за набиране на кандидати „Социален асистент” по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост” до 9.09.2019 г.