Списъци на одобрените за преброяване 2021г.

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Котел,  приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Котел.

Всяко от определените лица, ще бъде включено в еднодневно обучение, като датата, часът и мястото на провеждането му  ще бъдат оповестени на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.