Обявление за изработен проект ПУП-ПРЗ с. Ябланово кв.11 и кв.12

Документация: