Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Публикувано на: 30.06.2022г. 16:42ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2022 година

Публикувано на: 30.12.2022г. 11:30ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки до 30.06.2022 година

Публикувано на: 30.06.2022г. 17:20ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2021 година

Публикувано на: 21.12.2021г. 15:40ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020г. 15:05ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2019 г.

Публикувано на: 02.01.2020г. 17:15ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2018

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2017

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2016

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.