ПУДООС 2018

Подадени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“


“Изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Градец”
Стойност: 9 544.00 лв.

“Почистване, озеленяване и благоустройството на Градина паметник, с. Нейково”
Стойност: 8 624.00 лв.

“Изграждане на площадка за фитнес на открито в село Филаретово”
Стойност: 9 987.00 лв.

“Изграждане на детска площадка и кът за отдих в село Пъдарево”
Стойност: 9 790.40 лв.

“Обособяване на кът за отдих, почивка и цветна градина в с. Кипилово”
Стойност: 9 927.40 лв.

“Изграждане на кът за отдих в с. Жеравна”
Стойност: 8 316.00 лв.

“Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Орлово”
Стойност: 7 454.40 лв.

“Озеленяване, зацветяване и изграждане на кът за отдих в село Топузево, Община Котел”
Стойност: 7 567.00 лв.

“Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Медвен”
Стойност: 7 847.40 лв.

“Изграждане на площадка с фитнес уреди на открито в село Мокрен”
Стойност: 9999.90 лв.

“Изграждане на площадка за фитнес, зона за отдих, озеленяване и цветна градина в село Соколарци”
Стойност: 9280.40 лв.