Процедури по ЗОП 2019

4-2019-011 – Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции.

Дата на публикуване: 13.12.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: възложена
» Електронно досие

4-2019-0010 – Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2019/2020 г..

Дата на публикуване: 20.11.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2019-009 – Периодични доставки  на течно гориво за отопление за два отоплителни  сезона 2019-2020 и 2020–2021

Дата на публикуване: 19.11.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2019-008 – Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейната вода в с.Кипилово, с.Тича, с.Пъдарево и с.Жеравна, община Котел

Дата на публикуване: 22.10.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: Изпълнена
» Електронно досие

4-2019-007 – Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

Дата на публикуване: 04.10.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие

 


4-2019-006 – Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие


 

4-2019-005 – Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

Дата на публикуване: 09.07.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

 

4-2019-004Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел

Дата на публикуване: 21.06.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: възложена
» Електронно досие

 

4-2019-003 – Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции

Дата на публикуване: 18.06.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

 

4-2019-002 – Упражняване на авторски надзор /АН/ на СМР за рехабилитация на четири улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел

Дата на публикуване: 19.04.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

 

4-2019-001 – Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие