Процедури по ЗОП

4-2017-005 – Периодични доставки на течно гориво за отопление за два отоплителни сезона 2017-2018 и 2018–2019

Дата на публикуване: 05.10.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2017-004 – Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции

Дата на публикуване: 16.06.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2017-003 – Доставка на дърва за огрев през 2017 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г.

Дата на публикуване: 06.06.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2017-002 – Изпълнение на СМР през 2017 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

Дата на публикуване: 22.05.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2017-001 – Поддържане на общински пътища, реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинска пътни мрежи, разположени на територията на община Котел, за срок от 3 години

Дата на публикуване: 02.02.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие