Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича

Покана за пазарни консултации

Публикувано на 25.10.2018 в 13:54ч.

Инвестиционни проекти:

Публикувано на 25.10.2018 в 13:56ч.

Количествени сметки:

Публикувано на 25.10.2018 в 13:58ч.

Протокол

Публикувано на 05.11.2018 в 14:38ч.