Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел

Покана за пазарни консултации

Публикувано на 18.07.2017 в 15:32ч.

Инвестиционни проекти: Нейково | Тича II и III етап

Публикувано на 18.07.2017 в 15:34ч.

Количествени сметки: Нейково | Тича II | Тича III

Публикувано на 18.07.2017 в 15:38ч.

Протокол на комисия

Публикувано на 26.07.2017 в 13:38ч.

Оферти: БУЛ-ГЕЙТ | ТРЕЙС ЯМБОЛ | ГЕО КРИ

Публикувано на 26.07.2017 в 15:38ч.