Доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел” на следните обекти: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ и „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на общинска администрация, находяща се в гр. котел,  ул. „Алеко Богориди” № 1 /бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност

  1. Покана
  2. Приложение № 1 – Техническа спецификация
  3. Приложение № 2 – Количествени сметки
  4. Приложение № 3 – Образец на индикативна оферта
  5. Приложение № 4.1 – Инвестиционни проекти
  6. Приложение № 4.2 – Инвестиционни проекти
  7. Протокол оборудване /30.06.2021г./

Обновено на: 30.06.2021г. 10:00ч.
Публикувано на: 17.06.2021г. 15:50ч.