Финансов отчет на училищата

Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година
План и отчет второ тримесечие на 2016 година
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на НУ “Неофит Бозвели”, с. Малко село
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Хаджи Димитър” с. Соколарци
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Д-р Петър Берон” с. Филаретово
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Христо Ботев” с. Мокрен
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Ябланово
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ, с. Тича
Първоначален план и отчет 2 тримесечие на ОУ “Георги Раковски”, с. Пъдарево