Център за подкрепа за личностно развитие
„Искам децата да разберат света,но не само,

 защото светът е интригуващ,а човешкия ум любопитен…….

Искам да го разберат така,че те ще бъдат

в позиция да го превърнат в по-добро място!“

Хауърд Гарднър

Основни приоритети на ЦПЛР – Котел са:

 • свободният избор и достъп до формата
 • удовлетворяване на интересите и потребностите на децата в свободното им време
 • стимулиране на творческите им изяви чрез организиране на изложби, концерти, фестивали, пленери, театрални спектакли и развлекателни игри, участие в празници от Културния календар на Общината, а така също и конкурси от НКИД- София.

Организационните форми на работа са динамични и отворени в различните дейности, които се актуализират всяка година ,в зависимост от желанието на децата и техните родители.

Извънучилищни дейности в ЦПЛР 2009 – 2020г.

Тук се обучават повече от 100 деца в следните форми: театрален състав, танцов състав, вокална група за детска забавна песен, група за автентичен фолклор, инструментален състав тамбури, куклен театър, кръжок по изобразително и приложно изкуство, кръжок по анимация и развлекателни игри, кръжок по английски език.

Висококвалифицирани преподаватели с утвърден педагогически опит помагат на всяко дете да развие своите дарби, като им дават шанс за изява.

      Детето се чувства ценено и значимо със своята индивидуалност,изградена с упорит труд.Това гарантира развитието му,за да расте щастливо и оценено.   Моята философия за образованието в сферата,в която работя е да насърчава учениците за развитие на таланта им в областта на науката и изкуството.Когато е налице мотивация,желание и порив,лесно се постигат резултати.И тези резултати не са самоцел,а извървян път в едно емоционално развитие.

         ЦПЛР е среда, която създава усещане за принадлежност. Тя предполага изградена общност на хора,свързани един с друг,чрез общи интереси и ценности. Когато децата се чувстват част от тази общност, те съчетават собствените си интереси в името на останалите. Те държат един на друг,работят усилено и се чувстват полезни в общата дейност. Често говорим за агресията в училището.

А къде е мястото, където на принципа на свободния избор и доброволно участие ще противодействаме на тази агресия?…..Това са центровете,които учат на хуманизъм и толерантност,съхраняват културното разнообразие и развиват духовността като ценност на българската образователна традиция.

Материално-техническа база По Заповед №216 /11.07.1995г. ЦПЛР ползва част от сградатана СУ“Г.С.Раковски“ две помещения на II етаж,намиращи се на ул.“Кръстю Раковски“№1, като офис на директора и хранилище.С решение №131 на Общински съвет-Котел е предоставена общинска масивна двуетажна сграда „Младежки дом“-зала,обособена като самостоятелен обект с отделен вход,с полезна площ 128 кв.м. в УПИ VII-566 в кв.28 по ПУП на ул.“Изворска“№14. Предоставената от общината зала се ползва за нуждите на танцовия състав,театралната група, инструменталните класове по тамбура и пиано, както и за провеждане на изяви на децата от ЦПЛР.

Детско – юношески театрален състав “АРЛЕКИНО“

Всеки човек има специална роля в живота си и за да я открие, той трябва да общува, да се среща с други хора. Те трябва да общуват, както един с друг, така и с културата. Ако мечтите ни са красиви, можем да накараме и другите да мечтаят с нас и да се откъснат от грубото ежедневие и материализъм. От телевизията и компютрите децата научават много, но те все по-малко общуват с околните. Целта на тази кръжочна дейност е децата да четат, да правят красиви неща, да им се даде възможност чрез своето изпълнение да споделят мечтите и посланията на автора. Мечтите за по-хубав живот, за по-добър свят откриваме в спектаклите на групата. В последно време хората предпочитат комедията, която ги кара да търсят идеали и да вярват в тях.

За това допринасят и избора на подходящи костюми, декори и музика. По време на подготовка децата разбраха, че театъра сплотява, учи на отговорност и цели постигане на високи резултати.

Има произведения, които надживяват времето си, защото продължават да ни говорят за вечните проблеми у хората, да се докоснат до невидими светове. Такива сюжети ни дават приказките. А симпатиите на публиката, която видя един различен свят -желанието на младите да работят, да се учат чрез театъра, да мечтаят за свят, който е различен от улицата.

Изяви:

 • 2013г.-„Магията на времето“- коледен спектакъл -м. декември
 • 2014г.-„Криворазбраната цивилизация“-комедиен мюзикъл -м. април -„Звездата на Витлеем“-исторически спектакъл- м. декември
 • 2015г.-„Славеят и розата“-драма по Оскар Уайлд -м. април -„Малката кибритопродавачка“-приказка -м. декември
 • 2016г.-„Малката русалка“-приказка-м. юни -„Снежанка и седемте джуджета“ приказка – м. декември
 • 2017г.-„Зима в гората“-детски театър -м. декември -„Зех тъ, Радке,зех тъ“-комедиен мюзикъл -м. юни
 • 2018г. –„Жесток романс“-музикална драма -м. юни -„Елхичка в гората“-детски театър -м. декември
 • 2019г. –„Зона Замфирова“-историческа драма- м. май -„Божура“-разказ на Й. Йовков от „Старопланински легенди“-

Получени отличия:

 • “Славеят и розата“-2015г – голямата награда на Двореца на децата София в конкурса “Ден на талантите“ от НКИД.
 • „Зех тъ,Радке,зех тъ“-специалната награда на кмета на Нова Загора във фестивал на ученическите театри.

Танцов състав “ИЗВОРЧЕ“

Съставът датира от 2009г. За десетгодишният период малките танцьори доказаха, че танците са най-предпочитаната форма на обучение в Центъра. Участие с огромен интерес „Изворче“ е имал в мероприятия от културния календар на Общината като: запалване светлините на коледната елха, деня на народните будители, национални празници-3 март,18 май- нощ на музеите,24 май ,1 юни, етнофиеста по случай деня на Европа, в новогодишните и коледни празници; събори като откриване на есенните седенки в с. Нейково и „Герлово пее и танцува“-2017г в с. Ябланово; участие в международния ден на ромите, в празника на подбалканските градове “Балкана пее и разказва“; национални конкурси и фестивали:“Фолклорна огърлица“-Котел;“Златна гега“-Котел,“Заблеяло ми агънце“-Лясковец;“Орфееви таланти“-Пловдив; международни конкурси:“Слънце-Радост-Красота“;“Несебърски накит“-Несебър.

Получени отличия:

 • 2016г-национален конкурс-надиграване“Златна гега“-III награда ТС“Изворче“
 • 2017г-детски фолклорен конкурс“Фолклорна огърлица“-I награда -национален събор“Заблеяло ми агънце“-II награда -национален конкурс-надиграване“Златна гега“-III награда
 • 2018г.-национален конкурс-надиграване“Златна гега“-I награда
 • 2019г-национален фолклорен конкурс“Орфееви таланти“- Златна лира I награда Гранд При -детски фолклорен конкурс“Фолклорна огърлица“-II награда -фолклорен фестивал“Несебърски накит“- III награда

 

Танцов състав “Изворче” ЗЛАТНА ЛИРА от “Орфееви таланти” 2019г.

Похвално е,че танцовият състав участва като балетна формация в спектаклите на театралната група: сценки по разкази на Чудомир, комедията „Михал“ – Перник 2018г; “Славеят и розата“-София 2015г.

През 2010г се откри състав за модерни танци “Искри“,участвал в изяви като:“Оранжев ден в Котел“ по повод коронясване на холандския крал, за деня на детето -„Карнавал на приказните герои“,ориенталски танц със съвместна изява в рецитал на певеца Атанас Златев от вокална група “Цветна дъга“.

 

 

 

 

 

Фолклорна група “Празници“

Групата за автентичен фолклор“Празници“ датира от 2009г.с ръководител солистката на добруджанския ансамбъл Галина Дурмушлийска.През изминалите години фолклорната група постигна много добри постижения с прецизност и оригиналност в изявите си.Децата певци са предпочитан участник в календарните празници и национални чествания на Община Котел,в регионални, национални и международни конкурси.

УЧАСТИЯ:

 • 2011г-общински конкурс“Карнавал на костюма“-песни,с изработени маски на животни;
 • 2012г.-музикално-танцов спектакъл“Пролетно настроение“,посветен на проф.Н.Гигов и Елена Хайтова със съвместно участие на групата с ученици от НУФИ“Ф.Кутев“ и 191 годишнина на Г.С.Раковски; радиопредаване с песни,посветени на Баба Марта; концерт в с.Нейково по повод откриване на есенните седенки
 • 2013г -запалване светлините на Коледната елха; спектакъл “Магията на времето“ съвместно с ученици от другите кръжоци.
 • 2014г-осмомартенски спектакъл “Аз съм просто жена“;в международния ден на ромите; оранжев ден в Котел; ден на детето;
 • 2015г.-„Фолклорна огърлица“-Котел; „Песенна дъга над Филип Кутев“; „Заблеяло ми агънце“-Лясковец; „Несебърски накит“-Несебър; „Слънце –Радост -Красота“-Несебър;
 • 2016 г. и 2017г- концерт за 3 март;“Фолклорна огърлица“;деня на народните будители, запалване светлините на Коледната елха, коледен концерт с всички форми от ЦПЛР
 • 2018г-„Фолклорна огърлица“; „Заблеяло ми агънце“-Лясковец; 24 май –национален празник с концертно участие; в коледните и новогодишни тържества
 • 2019г-3 март,198 г на Г. С. Раковски, новогодишен и коледен концерт; „Фолклорна огърлица“-Котел; „С песните на Вълкана Стоянова“

ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ:

 • “Фолклорна огърлица“-Котел III награда 2014г, III награда 2015г, I награда 2018г. и III
  награда 2019г.;
 • „Песенна дъга над Ф.Кутев“-Котел три трети индивидуални награди
 • „Заблеяло ми агънце“-Лясковец III награда 2016г. и I награда 2018г.
 • „Несебърски накит“-Несебър I награда
 • „Слънце-Радост-Красота“-Несебър III награда
 • „С песните на Вълкана Стоянова“- I награда
 • Специалната награда на Кмета на Община Стралджа

 

Инструментален състав – тамбури

За първа година ЦПЛР се сформира инструментална група-тамбури.Децата от начален и прогимназиален етап се запознаха с -устройството на тамбурата; строеж и позиция на ръцете; правилна постановка; нотопис; усвоиха леки мелодии,съобразени с възрастовата им група и индивидуалните способности; изучиха размери и акорди.

УЧАСТИЕ:

За националният празник 3 март децата се представиха с Ръченица в концерт,организиран от ЦПЛР.

Вокална група “Цветна дъга”

Групата започва своята дейност от 2009 година. бВ нея децата намират своята връзка с музиката, своята изява, своята удовлетвореност от досега с изкуството, своите приятели. Ето защо основна цел на работата на педагога е не само да способства за намиране на таланта, предоставяне на изява, повишаване на изпълнителското майсторство, но и да обединява децата на града в творчески съюз за развитието им. С чистотата на изпълнение, с детската непосредственост младите певци не веднъж са очаровали зрителите и са предизвикали тяхното признание.

Участия:

С голям интерес децата са участвали в мероприятия от културния календар на община Котел като: -запалване светлините на коледната елха,ежегодно и традиционно събитие за града,с което се поставя началото на новогодишните празници; -общоградски Коледен концерт; -годишнини от рождението на Раковски-м.април 2012г,“Нощ на музеите“-2015,2017г Регионални конкурси:руската песен и танц-Сливен;“Цветен камертон“-Сливен Национални празници и конкурси:ден на народните будители,3 март,24 май с концертна програма;“Балкана пее и разказва“ Международни конкурси:“Слънце-Радост-Красота“-Несебър 2011г.

Получени отличия:

 • III награда 2012г. в XI регионален фестивал на руската песен и танц-Асен Мирославов Асенов- солист
 • II награда 2017г в XVI регионален фестивал на руската песен и танц-„Цветна дъга“
 • III награда 2017г в XVI регионален фестивал на руската песен и танц-Сливен –Християн Кинев-солист
 • I награда 2014г в XII регионален фестивал на руската песен-Сливен Ивет Таскова и Атанас Златев-дует
 • Поощрение 2013г. в националния конкурс за забавна песен “Цветен камертон“-Сливен-Атанас Златев-солист

Кръжок по английски език

От 2012г. в ЦПЛР започна изучаване на английски език,предимно на ученици от начален етап.Основна цел е: -обогатяване на общата им култура,изграждане на подходящи модели на социално общуване и поведение,спомагане цялостното развитие на учениците. Конкретните задачи пред педагога включват: -изграждане на комуникативни умения и усвояване на граматически структури,които спомагат за общуването на английски език; -изграждане на умения за разбиране на текст при четене и слушане,като четенето да е с произношение и интонация. -основни структури в обучението да бъдат още диалога и писането. Особена роля се отделя на участито на групата в мероприятия,организирани от ЦПЛР като: запалване светлините на коледната елха,в Коледен концерт,в изяви по случай деня на детето.Това дава възможност за прилагане на изучените знания в конкретни роли,които изграждат речеви умения.

Школа по изобразително и приложно изкуство

Децата от школата се запознават с различни жанрове от изобразителното и приложно изкуство, различни техники на рисуване. Така например усвояват цветознанието, пейзажи, рисунки с цветни петна, декоративни композиции в лента, в кръг, в квадрат, декоративни образи, маски, народни обичаи с апликация, колаж от подръчни материали, моделиране на релеф, графика -архитектурен пейзаж, основни пропорции на човешката фигура, коледна украса, рисунка на различни сезони, рисунка на открито -архитектурен и природен пейзаж!

Участия:

ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ И ИЗЛОЖБИ

 • 2011г.- изложба “Коледна феерия“; конкурс “Четирите сезона“,организиран от читалище “Съгласие-Напредък“-Котел -рисунка върху коприна “Любими детски герои“
 • 2012г-изработка на осмомартенски картички за жените от“ Дома за стари хора“-Котел.
 • 2013г-компилация от илюстрации на „Коледни приказки“,конкурс за рисунка „Оранжев ден в Котел“-по повод националния празник на Холандия -изложба по случай годишнина от гибелта на Васил Левски
 • 2014г-театрална миниатюра „Карнавал на приказните герои“ за деня на детето
 • 2015г.- пленер на тема “Народни носии“,организиран от Исторически музей- Котел -конкурс за „Най-автентична сурвачка“ – в детски мюзикъл “Приказна въртележка“
 • 2016г-изложба по мотиви от котленски килими – фествал на килима Котел 2016г.
 • 2018г-изложба“Стъклопис“ по повод деня на детето – конкурс “Четирите сезона“- НЧ “Съгласие -Напредък“-Котел
 • 2019г-изложба“Мартенички-бели и червени“ изложба “Празнична кошница“ изложба, направена със средства от пластмасови капачки.

Изяви:

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

 • 2012г.-за изработване на театрални кукли на любими приказни герои, организиран от РБ “С. Доброплодни“-Сливен;
  • „Балкана пее и разказва“-Елена
 • 2013г.-„Моите детски мечти“-София, от конкурса “Ден на талантите“-НДД
 • 2015г.-“Балкана пее и разказва“-Дряново на тема “Светлината и светлинните технологии“ –
  • „Лазарка,мома хубава“-НДД -София
 • 2016г.-„Рецептите на баба“-София, НДД -Ден на талантите –
  • национален пленер “Приключения в огледалния свят“-Сливен РБ “С. Доброплодни“. –
  • „Балкана пее и разказва“-Твърдица на тема “Куклите, посланици на ценностите на Балканите“ –
  • „Празнични костюми“; –
  • „Водата -извор на живот“-Бургас -ЦПЛР
 • 2017г.-„Българските обичаи и празници“-Шумен
  • „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“-Шумен
  • „Пролет върху лиса“-Кюстендил
  • „Моите празници“-Стара Загора –
  • национален конкурс за изработка на театрални кукли -Сливен РБ “С. Доброплодни“
  • „Заблеяло ми агънце“-Лясковец
  • „Балкана пее и разказва“-Гурково
 • 2018г.-„Децата на България пеят, танцуват и рисуват“-Шумен
 • 2019г.-„Децата и вярата“-ЦПЛР -Бургас –
 • „Възкресение Христово“-София НДД –
 • „Моето великденско яйце“-ЦПЛР -Бургас –
 • „Балкана пее и разказва“-Дряново

РЕГИОНАЛНИ КОНКУРСИ

 • 2011г-„Най-добра коледна картичка“-РБ “Сава Доброплодни“-Сливен
 • 2012г-„Коледна магия“-за коледни картички -Сливен
 • 2014г-„Коледна феерия“-конкурс за новогодишна картичка, РБ“С. Доброплодни“-Сливен

ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ:

 • 2012г-национ.конкурс за изработване на театрални кукли на любими приказни герои, организират от РБ-Сливен; II награда на Димка Лазарова и Веселина Петрова; -„Балкана пее и разказва“-Елена –II награда на Ивет Таскова и София Иванова
 • 2015г-„Балкана пее и разказва“-Дряново – тема “Светлината и светлинните технологии“-II и III награди
 • 2016г.-„Балкана пее и разказва“-Твърдица- „Куклите -посланици на ценностите на Балканите“-I награда – „Празнични костюми“-II награда Доника Димова;
 • 2017г.-„Моите празници“-Стара Загора-III награда – „Заблеяло ми агънце“-Лясковец-III награда – „Балкана пее и разказва“-Гурково -I награда
 • 2018г -„Сезони“-Котел I,II,III награди
 • 2019г.-„Моето великденско яйце“-Бургас ,I награда

Школа по кукловодство

Като форма на занимание по интереси школата по кукловодство се въведе за първи път в Центърапрез 2018/2019г.Участват 13 деца от начален етап.Усвоиха основни умения за ръководене на куклата.Запознаха се с изразните възможности на кукловодството,така също и изразните средства на речта:говорен такт,речева пауза,интонация и ритъм.Работата предизвика интерес и желание при подготовката на пиеси.Децата проявиха въображение при изработване на декорите.Включиха се активно при избора на подходящи кукли,също и подбора на музикалния фон,придружаващ пиесата.Така се повиши културата им на сценично поведение.

УЧАСТИЯ:

 • 2018г-„Дядовата ръкавичка“
 • 2019г-„Житената питка“
 • 2019г-„Нова приказка“

Клуб “Туристическа анимация”

Групата е сформирана от две години с 13 ученика Учениците от прогимназиален етап усвоиха в кръжока умения да създават развлекателни програми за различни по възраст публика. Подбират подходящи по тематика викторини, скечове,игри,танци костюми, атрибути. Съчетават талантите на всеки от групата и екипно ги стиковат,докато се получи крайния резултат-ефектно шоу,доволна публика и лично удовлетворение.

УЧАСТИЯ:

-запалване светлините на коледната елха на пл.“Възраждане“-2019г. и 2020г.

-в коледен концерт със скечове- в НЧ“Съгласие-Напредък“ и в НУФИ“Ф.Кутев“;2019г. и 2020г.

-в тържество,посветено на деня на детето-2019г.

Кръжочна дейност на ЦПЛР в община Котел

Ограниченият достъп за услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от селата в Община Котел доведе до отпадане на кръжочната дейност при тях през годините. Други причини са затрудненият график за занимания по интереси с въвеждане на целодневната организация на учебният процес, контрол на директора за посещения на занятията през зимата, свързан с тежките климатични условия. Въпреки това приноса за развитието на децата са: изключителната всеотдайност и професионална отговорност на ръководителите.

 • 2009г-2011г-клуб“Екология“;
 • 2018/2019г-клуб“Екология“-с.Ябланово
 • 2009г-2012г.-кръжок “Художествено слово“;
 • 2018/2019г.кръжок“Художествено слово“- с. Ябланово
 • 2016Г-2018г-клуб“Млад математик“
 • 2018/2019г-кръжок Информационни технологии и народен хор “Караджейка“- с. Градец
 • 2010-2012г.-състав за модерни танци “Искри“

Кръжок по художествено слово с. Ябланово:

 

Клуб “Екология” – с. Ябланово 2019 г.:

 

ИЗЯВИ НА ЦПЛР

 • 2011г-конкурс“Карнавал на костюма“;концерт, с участие на детски танцов състав “Мали Грачи“-Холандия
 • 2012г-музикално-танцов спектакъл “Пролетно настроение“,посветен на 191г от рождението на Г. С. Раковски и с покана за участие от ЦПЛР на проф. Н. Гигов и Елена Хайтова; ден на детето, с конкурсите: Рисунка на асфалта, Микрофона е ваш, Икебана
 • 2014г-конкурс“Карнавал на приказните герои“; музикално -танцов спектакъл “Аз съм просто жена“ по повод Международния ден на жената – 8 март
 • 2015г-детски мюзикъл “Приказна въртележка“
 • 2015г-рецитал на Атанас Златев, солист от „Цветна дъга“
 • 2016г-песенно-клавирен концерт по случай 24 май
 • 2017г-III-клавирно -песенен концерт, посветен на пролетта;IV-математическо състезание; празничен концерт за деня на детето-VI
 • 2020г-поетично музикално-танцова програма за 3 март

ЦПЛР в сътрудничество с други институции

През периода 2009-2020г.Центърът е в сътрудничество с институции като: – НЧ“Съгласие-Напредък 1870″; – Общинска библиотека“Павел Матеев“; – НУФИ“Филип Кутев“СУ“Г.С.Раковски“-Котел -ЦПЛР-Сливен,Кюстендил,Шумен,Стара Загора,Бургас,Сунгурларе,Перник -НДД-София и др.

 

Директор:

Красимира Димитрова Софенкова

e-mail:[email protected]