Бюджет “Образование”

Информация за разпределението на средствата по училища, по компоненти на формулите за всяка дейност по данни на НИСПУО към 01.01.2023 г.

Публикувано на: 11.09.2023г. 10:16ч.

Информация за разпределението на средствата по училища, по компоненти на формулите за всяка дейност по данни   на   НИСПУО към 01.01.2022 г.

Публикувано на: 08.04.2022г. 17:27ч.

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2022 г. между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Котел и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2022 г.

Публикувано на: 08.04.2022г. 17:27ч.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НИСПУО 01.01.2021 г.


Формули за разпределението на средствата за издръжка  на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците за 2020 г., между второстепенните разпоредители с бюджет към Община Котел и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2021 г.“


Формули за разпределението на средствата за издръжка  на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците за 2020 г., между второстепенните разпоредители с бюджет към Община Котел и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2020 г.”

Публикувано на: 11.03.2020г. 16:55ч.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НИСПУО 01.01.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020г. 16:00ч.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НИСПУО 01.01.2019 г.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по НЕИСПУО 01.01.2018 г.

Информация за разпределението на средствата по ЕРС по училища, по компоненти на формулите за всяка отделна дейност по Админ М 01.01.2017 г.