Община Котел с поредица от мерки за намаляване на водните загуби и в търсене на питейна вода

Продължителната суша в община Котел миналата 2020 година доведе до режим на водата в Котел и селата от общината за дълъг период от време. Община Котел предприе предсондажни проучвания за намиране на нови, алтернативни водни източници чрез собствено финансиране в размер на 36 000 лв. с ДДС.

„От много години наличието и качеството на питейната вода е болезнена тема за всички котленци и жители на общината. Предприех действия за решаване на проблема. Ще се доверя на експертното мнение и ще обсъдя резултатите от проучванията със специалистите. Екипът ми работи едновременно в две посоки. Целта ни е чрез изпълнение на проекти по европрограми, да предотвратим загубите по водопроводната мрежа на територията на общината, а от друга страна, чрез собствено финансиране да търсим алтернативни източници на питейна вода“, коментира кметът на общината – Коста Каранашев.

Поредицата от мерки за намаляване на водните загуби, на които залага общината е по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в Общината”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Към настоящия момент по него има избрани изпълнители и предстои започване на строителството. Предвидените дейности по проекта са: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, етап – II и етап III; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Нейково; Доставка и монтаж на автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейна вода в селата: Тича, Кипилово, Пъдарево и Жеравна. Стойността на проекта е 5 763 282,79 лв. без ДДС.

В края на 2020 г. Общината получи целево финансиране и за обект “Реконструкция на ВиК по Главна улица на кв. “Изток”, с. Градец, община Котел” на стойност 697 000 лв. с ДДС.