ДГС- Тича със щедро дарение за децата и младежите от ЦНСТ- Котел

На връх Коледа, Държавно горско стопанство – Тича направи щедро дарение от спортни екипи на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Дарението беше връчено лично на потребителите на Центъра от служители на ТП Държавно горско стопанство – Тича, които бяха посрещнати с огромна радост от всички.

Трогнат от благородния жест, кметът на Община Котел – Коста Каранашев благодари на директора на ДГС- Тича инж. Красимир Николов и на целия му екип.

В благодарственото си писмо, кметът посочва, че щедростта и подкрепата на Държавното горско стопанство играе важна роля в създаването на по-добри условия за грижа и подпомагане на децата и младежите с увреждания, които са лишени от родителска грижа.

В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Котел  са настанени 13 потребители, които се обслужват от екип, осигуряващ им сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления.