11 проекта на кметства и училища от община Котел ще получат финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“

Единадесет са одобрените проектни предложения на кметства и училища от община Котел, които ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2021“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

„Община Котел подаде 14 проектни предложения до МОСВ. Радвам, че 11 от тях ще получат финансиране, чрез подобни малки европроекти. Сигурен съм, че така облагородени, общинските терени ще се превърнат в предпочитани кътчета за отдих и почивка на местните хора и гостите на нашите балкански села“, каза кметът на община Котел Коста Каранашев.

Финансирането, което ще получат деветте кметства за изграждане на детски площадки, кътове за отдих и озеленяване, се доближава до максимално допустимото в конкурса, което е 10 000 лв. Проектите на училищата „Никола Й. Вапцаров“, в село Ябланово и „Св. Св. Кирил и Методи“ в село Кипилово ще бъдат финансирани с по 5000 лв. Проектът на училището в Ябланово предвижда почистване и изграждане на спортна площадка, за да могат учениците активно да спортуват и играят на открито, а проектът на училището в село Кипилово предвижда облагородяване на площадка пред учебното заведение.

В Боринци и Медвен ще бъдат изградени детски площадки с озеленяване. В селата Пъдарево и Малко село ще се изградят детски площадки и кътове за отдих. Дейности по проектните предложения на кметовете на кметства Градец, Жеравна и Топузево са за изграждане на кътове за отдих и озеленяване. Идеята за Нейково е озеленяване и благоустрояване на пространство около паметника на селото, а предложението, подадено от кметството в Катунище е за изграждане на кът за отдих и мини футболно игрище.

Идеята на Националната кампания „За чиста околна среда – 2021“  е в селата да се обособят зони за отдих. Пространствата по единадесетте проекта ще бъдат почистени, благоустроени и озеленени. Предвидено е в кътовете за отдих да се поставят беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Да се оформят цветни алеи и да се засадят декоративни храсти. В детските площадки ще се поставят люлки, пързалки, къщички за игра и ударопоглъщаща настилка.