Приключи последният, четвърти етап от Общинския конкурс за рисунка Галерия – „Четирите сезона“

Конкурсът премина под мотото „Бяла зима“ и в него се представиха 75 малки художници със своите 108 творби. Участниците бяха от Средно училище „Георги Ст. Раковски”- Котел, Център за подкрепа за личностно развитие- гр. Котел, Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци, Основно училище „Христо Ботев”, с. Мокрен и Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”.

В  първа възрастова група – деца до 10 години, награди получиха:

1 място:

Ясмин Джелилова– Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

Магдалена Миткова– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Радосвета Асенова– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Стефания Стефанова– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Аслъ Христова– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

2 място:

Ахед Делибекиров– Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

Хасан Едиз–   Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

Мергюл Градева– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Ангел Чернев– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Христо Христов– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Станислав Иванов– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Едал Мустафов– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Фарад Пламенов– Основно училище  ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

3 място:

Нежля Исуфова– Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

Диян Атанасов– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Веселина Асенова– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

София Русева– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Мария Стефанова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Дамла Ибрахимова– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Поощрителни награди:

Александър Сашев– Основно училище „Хр. Ботев”,  с. Мокрен

Моника Димитрова– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Кремена Димитрова– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Оливия Бакърджиева– Център за подкрепа за личностно развитие,  гр. Котел

Във втора възрастова група– деца до 14 години се връчиха следните награди:

1 място:

Данаил Панайотов– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Борислава Ангелова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Пламена Костадинова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Вероника Стефанова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Богомил Иванов– Основно училище „Хр. Ботев”,  с. Мокрен

2 място:

Берк Ахмедов– Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

София-Константина Караиванова– ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Алека Ламбова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Беатрис Карабаджакова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Иван Симеонов– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

3 място:

Милко Милков– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Силвия Ангелова– Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Живко Манчев–  Основно училище „Хр. Ботев”, с. Мокрен

Селина Георгиева– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Ангел Спасов–  Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Поощрителни:

Александър Димитров– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Стефани Пенчева– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Серкан Исуфов– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Любина Анкова– Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Кипилово

Организатори на конкурса са Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ – гр. Котел.