Кметовете на селата Тича и Жеравна взеха участие в обучение за развиване на капацитета по рано реагиране при природни бедствия и епидемии по проект на ГДПБЗН

Обучение по рано реагиране при природни бедствия и епидемии, ранно предупреждение на населението и организация на помагане на пострадали се проведе днес в гр. Пловдив.
Обучението, на което присъстваха кметовете на селата Тича и Жеравна – Вежди Хюсеинов и Васил Рещов, се реализира в рамките на проект: „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ и касаеше представители от министерства, ведомства и организации за развиване на капацитета им. Целта на обучението беше да се подобри разбирането на органите на изпълнителната власт за управлението на риска от бедствия, както и да подобри способността за вземане на навременни и адекватни управленски решения, свързани с реагиране и ограничаване на последиците от бедствия и епидемии.