Творчески ателиета разширяват кръгозора на децата в котленската детска градина „Дъга“

От средата на 2023 г. децата от детска градина „Дъга“ в град Котел разширяват творческият си кръгозор чрез три различни интеркултурни ателиета. Те са по проект „Аз променям света“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. В тях децата развиват изобретателността си и предизвикват своята фантазия чрез творчество. „Музика в етноритми“, „Багри от миналото и сега“ и „На мегдана“ са наименованията на ателиетата, които дават познания, свързани с културните традиции на различните етноси, населяващи община Котел. В тях децата с помощта на своите родители и преподаватели се учат как да правят обредни хлябове, бижута, животинки от памук, престилки и други.

„В нашите ателиета децата се превръщат в изследователи благодарение на средствата на изкуството. Те се запознават с различните етнически култури като експериментират с изработването на предмети от техния бит. Влизат в роли и пресъздават различни празници. Освен че се забавляват, те представят наученото пред обществеността на Котел и получават заслужени аплодисменти за положения си труд“, посочи директорът на детска градина „Дъга“ – Ваня Ненчева. Тя каза още, че последната изява на малчуганите е била миналата седмица, а в нея са участвали деца от български, турски и ромски произход. Те са пресъздали ритуали, свързани с празника „Гергьовден“ пред  жителите на Котел, който се чества и в трите общности.

Проектът „Аз променям света“ цели внедряване и разработване на ново образователно направление по интеркултурно образование в програмната система на детската градина. След приключването му, дейностите по него ще се трансформират в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.