Националният детски конкурс “Фолклорна огърлица” 2022 година ще се проведе на 29 април в град Котел

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС

„ФОЛКЛОРНА  ОГЪРЛИЦА”

ЗА ПЕВЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ


ОРГАНИЗАТОРИ:

Oбщина Котел

Читалище „Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел


ЦЕЛ:

 • Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.
 • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат деца до 14 години:

 • индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/
 • танцови състави
 • вокални групи и хорови състави
 • групи за детски изворен и обработен фолклор

Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.

Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод на акордеон /с предварителна заявка и заплащане на място/.

Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 21.04. 2022 г.

Редът за явяване се определя от организаторите.

Графикът се съставя предварително.

За деня и часа на Вашето явяване може да се уведомите 2 / два дни/ преди конкурса.

Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.


ДАТА И  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

29.04.2022 г. в залата на читалищен дом  гр. Котел.


РЕГЛАМЕНТ:

 1. Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/ участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин. Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията  трябва да бъде от района  от който е участника
 2. Камерните състави участват с  две изпълнения с общо времетраене до15 мин.
 1. Вокалните групи и състави представят две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
 2. Групите за детски изворен и обработен фолклор /ГДИОФ/ представят обичаи или фолклорни хора с времетраене до 15 мин.- по избор.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти – преподаватели и фолклористи.

Индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени на две възрастови групи:

 • първа група до 10 години
 • втора група от 10 до 14 години

Ще бъдат раздадени:

– по една първа ,втора и трета награда за всяка категория и възрастова група

– специални и поощрителни награди

 Всеки изпълнител получава грамота за участие.


ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:

Читалище „Съгласие – Напредък 1870”

пл.”Възраждане”  4

гр. Котел – 8970

 или на email: rajchewa61@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 0876 100 764  /Мария Райчева/

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ /ИЗТЕГЛИ/

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ /ИЗТЕГЛИ/