С три нови кръжока започва учебната година в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Котел

От днес започва учебно-творческата година за ЦПЛР – Котел. Тази година най-голямата извънучилищна образователна институция в общината предлага три нови кръжока, които са: „Естрадно пеене“, „Туристическа анимация“ и „Информатика и информационни технологии“.

„Традиционно повече от кръжоците, които предлагаме са в областта на изкуствата. Желанието ни е всеки един от тях да получи своята подходяща аудитория и да бъде посещаван от деца, интересуващи се от това, което предлагаме. Целта ни е да засилим участието не само на малките деца в начален етап на образование, но и на тези от по-горен етап – 6 и 7 клас“, каза директорът на ЦПЛР – Общински детски комплекс, Красимира Софенкова.

Според Софенкова стимулирането на 14-15-годишните деца и участието им в извънкласните дейности трябва да се поощри от родители и общество, за да им се помогне при формирането на желанието им за развитие. Предложенията за тях, които им отправя ЦПЛР – Котел са новите кръжоци по естрадно пеене „Пеещи звънчета“ и „Туристическа анимация“, както и този по английски език, където общо 39 деца ще могат да доразвият музикалните, езиковите и комуникационните си познания в туризма.

Приемът за учебната 2021/2022 година започва от 4 октомври (понеделник) като всеки родител трябва да подаде декларация до директора на Центъра. Всяко дете има право да посещава до два кръжока.

ЦПЛР – Котел предлага на децата обучение през свободното им време в 11 различни кръжока, състави и формации, които са в направленията “Наука”, “Изкуство” и “Спорт”.

Ето и всички кръжоци на ЦПЛР – Котел, разпределени по направления:

„Изкуство“

Художествено творческо-състав за естрадно пеене “Пеещи звънчета”-13 деца/горен етап/

Състав тамбури-9 деца-начален етап

Танцов състав”Изворче”-18 деца-две групи-начинаещи и напреднали

Вокална група “Цветна дъга”-12 деца-начален етап

Фолклорна група “Празници”-10 деца-начален етап

Театрална група”Арлекино”-13 деца от втори клас

Кръжок по килимарство-13 деца начален и среден етап

Кръжок по изобразително изкуство-първи клас -13 деца

„Спортно-туристическо“

Кръжок по туристическа анимация – 13 ученика от 4 до 8 клас

„Научно-техническо“

Кръжок по английски език-13 деца-горен етап 6 и 7 клас

Кръжок по информатика и ИТ-13 деца от трети клас- начален етап