ДГ „Дъга“- Котел спечели финансиране по проект „Аз променям света“

Детска градина „Дъга“-Котел прилага педагогически иновации, насочени към търсенето и намирането на оптимални възможности за ползотворен диалог със семейството и обществеността. Нововъведенията са по проект „Аз променям света“, Приоритет 2 ДОГОВОР № БС33.22-2-008-22.08.2023, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Дейностите целят внедряване и разработване на ново образователно направление по интеркултурно образование в програмната система на детската градина – педагогическа иновация, съобщи Ваня Ненчева, директор на детското заведение.

Проектът е на стойност 25 843 лв., а детската градина се класира на пето място по приоритета: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

В него участват двете бази на ДГ „Дъга“, с целева група от 115 деца, 10 педагогически специалисти и 230 родители.

Образователно-възпитателният процес е ориентиран към педагогическо взаимодействие в интеркултурна образователна среда. По него, педагозите внедряват рефлексивния подход за интеркултурен диалог на равнище „дете-дете“; „учител-дете“; „учител-родител“; „родител-родител“ в условията на етнокултурна образователна среда на трите етнически общности – българи, роми, турци.

Децата ще се възпитават и развиват в три интеркултурни ателиета, с наименования: „Музика в етно ритми“, „Багри от миналото и сега“ и „На мегдана“. В тях, малчуганите ще извършват дейности по проучване и пресъздаване на традиционните за региона празници, обичаи и музикални творби, а наученото ще бъде представено пред родителите им и местната общност под формата на концерти и картинни изложби.

След приключване на проекта дейностите ще се трансформират в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.