60 ГОДИНИ АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ ЖЕРАВНА

На 7 юли 1964 година Жеравна е обявена за архитектурен резерват. Проявите за отбелязване на юбилея ще се проведат в рамките на Дните на европейското културното наследство, съобщават от Исторически музей – Котел, музейни експозиции Жеравна.

Резервата е създаден с административен акт, в който 172 къщи са обявени за културни ценности, а единадесет от тях, са с категория от национално значение. Независимо от промяната на нормативната уредба след влизането в сила на настоящия Закон за културно наследство /2009 г./, Жеравна запазва режимите на своя специален статут и правна сила. Особеност на устройствения режим на резервата е, че цялото село попада в неговия териториален обхват.

Културното наследство на Жеравна все повече се осъзнава не само като „духовно послание“, което трябва да се съхрани и предаде в автентичен вид, но и като ресурс за културно и социално развитие на обществото.

Днес Жеравна успява да съхрани уникални късове от вещественото и невещественото си богатство и да го предоставя на всяко едно от следващите поколения.

Повече информация за културните ценности, намиращи се в архитектурен резерват Жеравна може да откриете на официалната FB страница на музейни експозиции Жеравна, която носи името „Музеи Жеравна“ https://www.facebook.com/muzeums.zheravna

Снимки от личния архив на Исторически музей-Котел, Музеи Жеравна обработени дигитално от Николай Димитров