Десислава Мянкова е котленската мома обявена за “кумица” на Лазаровден

На Лазаровден в Котел, момичета от кръжока по тъкане към „Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)- Котел, изпълниха за втора година последният обичай от обредно-празничната система на моминските пролетни практики и игри т. нареченото „Кумичкане“. Целта на обичая е да се избере кума, кръстница (водачка) на момите. Обредът се изпълнява край реката, на която всяка мома носи върбови клонки и докато пее песни и пие топъл билков чай, свива свое венче.

В присъствието на ръководителя си Величка Съботинова, момичетата пяха и свиваха венци с личните си отпечатъци. След това всички се отправиха към реката в парк „Изворите“, където наредиха на дъсчица венчетата си и според обичая ги пуснаха едновременно по течението на реката.

Девойката, чийто венец беше понесен днес най-бързо от водата се казва Десислава Мянкова и съответно тя беше обявена за “кумица” в днешния празничен ден.

От този момент Деси Мянкова се превърна в обект на специално уважение и почит от страна на останалите момичета и обяви, че ще ги очаква на третия ден от Великден, за да ги гощава с козунак и червени великденски яйца, каквато е традицията.