Община Котел организира детски конкурс за изработка на най-красива мартеница-украшение

Участие в състезанието могат да вземат деца и ученици на възраст от 7 до 14 години.

Всяка мартеница трябва да бъде оригинална авторска творба. Всеки участник може да се състезава само с една мартеница.

Крайният срок на изпращане на творбите е до 20 февруари 2023 година, включително на адрес: 8970, гр. Котел, ул. „Раковска“ № 62, Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

Към всяка мартеница задължително трябва да бъдат посочени имената на участника, възраст, адрес, координати на училище и учител, с когото детето е работило, както и телефон за връзка.

Най-красивите и оригинални мартеници ще бъдат наградени. Първа награда- 100 лева, втора- 50 лева, а трета награда – 30 лева. Победителите ще бъдат обявени най-късно до 27 февруари 2023 г. на сайта на Община Котел: www.kotel.bg.

 

Регламент на конкурса

 

Тема на конкурса„Най-красива мартеница-украшение“

Условия на участие:

Всяка мартеница следва да бъде оригинална авторска творба. Всеки участник може да представи само една творба. Чрез участието си, авторите дават своето съгласие, мартениците им да се използват по преценка на организаторите след приключването на конкурса.

Изпращане на творбите:

Крайният срок на изпращане на мартениците е 20 февруари 2023 година, включително на адрес: 8970, гр. Котел, ул. „Раковска“ № 62, Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

На гърба на всяка мартеница задължително трябва да бъдат изписани четливо:

  • имената на участника;
  • точен адрес;
  • възраст;
  • координати на училище и учител;
  • телефон за връзка.

Награди:

I награда – 100 лева

II награда – 50 лева

III награда – 30 лева

Победителите ще бъдат обявени най-късно до 27 февруари 2023 г. на сайта на Община Котел: www.kotel.bg.