Покана за свикване на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група- Котел, Сливен и Върбица”

Уважаеми представители на местните власти, бизнес и НПО, Уважаеми граждани на Община Котел, община Сливен и Община Върбица,  След проведено[…]

Прочети повече
1 5 6 7 8 9 60