ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води…

Документация: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения[…]

Прочети повече

Изпълнение на обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, подобект: “Преминаване на река под дъното с праг”.

Документация: Изпълнение на обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, подобект: “Преминаване на река под дъното[…]

Прочети повече

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Документация: Уведомление ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНО НИВО Обявление Справка за постъпили предложения и становища[…]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 58