Проект на дългосрочна програма на Община Котел за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2033год.

Документация: Проект на програма 2023-2033 Уважаеми жители на Община Котел, На основание чл.10, ал.3, т.1 от ЗЕВИ, предлагаме Ви на[…]

Прочети повече
1 2 3 59