Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ДОКЛАД за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита[…]

Прочети повече

Уведомление, Мотиви и Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА УВЕДОМЛЕНИЕ И МОТИВИ Публикувано на: 02.06.2020г. 11:05ч. Предписание на ОБХД- Сливен:  Част 1 Част 2 Публикувано на:[…]

Прочети повече

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2020 г. -2024 г. (публикувано на 29.05.2020 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Котел, мандат 2020г.- 2024г. На основание чл.68,[…]

Прочети повече
1 2 3 27