Планове

»Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 г. – 2023 г. (приет с Решение № 538 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Документация:

Публикувано на 02.11.2022 г. в16:15ч.

» План за защита на населението и националното стопанство при бедствия на територията на Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледяване и свлаища в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при пожари в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при наводнения в Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при земетресение в Община Котел

» План за противодействие на тероризма на територията на Община Котел

» План за защита на населението и националното стопанство при повишена радиоактивност в Община Котел