Административни услуги по общинска собственост

Списък с услуги:

1. Картотекиране на жилищно нуждаещи се лица и семейства и настаняване в общинско жилище
2. Заверка на молба - декларация за нотариус
3. Издаване на удостоверение
4. Издаване на заверка на копие от решения, протоколи, заповеди, актове и договори
5. Продажба на тръжни книжа
6. Ползване на зали общинска собственост
7. Картотекиране на жилищно нуждаещи се лица и семейства с цел учредяване право на строеж за социално жилище в общински имот