Васил Киселков

Васил КиселковРоден е на 17 ноември 1887 в Котел. Васил Киселков е литературовед и литературен критик. Изследовател на историята и литературата на българското средновековие и отчасти на Възраждането. Най-значимият му принос в проучването на възрожденската ни книжнина е монографията „Софроний Врачански”. Киселков е вещ познавач на старобългарския език, превежда на новобългарски пространните жития на Кирил и Методий, беседата на Презвитер Козма, Житие на Иван Рилски и др.