ПРОТОКОЛ за окончателно разпределение на общински имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ за стопанската 2015/2016

Протоколът за окончателното разпределение на общински имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ за стопанската 2015/2016 година може да изтеглите[…]

Read more
1 2 3 4