Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2015 г.

Поканата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2015 г. и материалите към нея може да свалите от линковете по-долу. Поканата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2015 г. и материалите към нея може да свалите от линковете по-долу.

Read more

ПРОТОКОЛ за окончателно разпределение на общински имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ за стопанската 2015/2016

Протоколът за окончателното разпределение на общински имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ за стопанската 2015/2016 година може да изтеглите[…]

Read more
1 2 3 4