Учебни заведения

Списък на училищата и ЦДГ на територията на община Котел

НАИМЕНОВАНИЕНАСЕЛЕНО МЯСТОАДРЕСДИРЕКТОР
СОУ “Г. С. Раковски”гр. КОТЕЛ - 8970ул. “А. Белопахов” №1
тел. 0453/ 2182
GSM: 0894442323
Димо Христев Христев
ОУ “Г. С. Раковски”с. ПЪДАРЕВО - 8884тел. 04515/ 2391
GSM: 0894443564
Светли Кръстев Маринов
ОУ ”Хр. Ботев”с. МОКРЕН - 8885тел. 04515/ 2361
GSM: 0894443569
Ивана Йорданова Игнатова
ОУ” Кап. Петър Пармаков”с. ГРАДЕЦ - 8990ул. ”Д. Ганев” №57 А
тел. 04582/ 2230
GSM: 0894443588
Мария Иванова Раева
ОУ ”Христо Ботев”с. ТИЧА - 8980тел. 04584/ 2272
GSM: 0885795709
Йорданка Димитрова Кочева
ОУ “Х. Димитър”с. СОКОЛАРЦИ - 8984тел. 04588/ 2228
GSM: 0894443515
Ремзи Алиосман Ахмед
НУ ”Неофит Бозвели”с. МАЛКО СЕЛО - 8981тел. 04588/ 2371
GSM: 0894443566
Дончо Динев Дойчев
ОУ ”д-р Петър Берон”с. ФИЛАРЕТОВО - 8982ул. ”Г. Димитров” №5 тел. 04588/ 2271
GSM: 0894443562
Джахит Мустафа Кобак
ОУ ”Н. Й. Вапцаров”с. ЯБЛАНОВО - 8989ул. ”Н. Й. Вапцаров” №45 тел. 04587/ 2216
GSM: 0894443563
Хюсмен Ахмедов Кокоев
ОУ ”Димитър Камбуров”с. СТРЕЛЦИ - 8995тел. 04580/ 2215
GSM: 0894443572
Виолета Димитрова Григорова
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”с. КИПИЛОВО - 8998ул. ”Васил Левски” №25
тел. 04583/ 2230
GSM: 0894443565
Иван Иванов Русков
ЦДГ “Слънчо”с. ЯБЛАНОВО - 8989ул. “Христо Ботев “9
тел. 04587/ 2325
GSM: 0894443533
Айтен Халилова Харизанова
ЦДГс. ПЪДАРЕВО - 8884тел. 04515/ 2395
GSM: 0894443540
Василка Христова Рандева
ЦДГгр. КОТЕЛ - 8970ул. ”Гавраил Кръстев №22
тел. 0453/ 2485
GSM: 0894443517
Мария-Маргарита Петрова Петрова
ЦДГ “Детелина”с. КИПИЛОВО - 8998ул. ”А. Кипиловски” №1
тел. 04583/ 2361
GSM: 0894443527
Мариела Илиева Кюпчукова
ЦДГс. ЖЕРАВНА - 8988тел. 04585/ 2209
GSM: 0894443543
Мария Димитрова Михалева
ЦДГ ”Слънце”с. МОКРЕН - 8994ул. ”Стойко Божилчев” №9
тел.04515/ 2365
GSM: 0894443548
Маргарита Николова Иванова
ЦДГ “Радост”с. ФИЛАРЕТОВО - 8982тел. 04588/ 2277
GSM: 0894443530
Ширин Ахмед Балканлъ
Център за работа с децагр. КотелGSM: 0894443547Красимира Димитрова Софенкова