Община Котел ще изпълнява проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Активно включване”

Община Котел е с одобрен проект „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и[…]

Read more
1 2 3