Исторически музей

Комплекс от къщи и експозиции в Котел, Жеравна, Медвен – емблематични знаци за българската история.

ЕКСПОЗИЦИИ В КОТЕЛ:

Експозиция „Котленски възрожденци” и Пантеон на Георги Стойков Раковски.

В тематични зали експозицията отразява историята на Котел през Възраждането и живота и дейността на известни възрожденски личности, родени в Котел – епископ Софроний Врачански, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, доктор Петър Берон, капитан Георги Мамарчев, Георги Стойков Раковски.

Чрез възстановка на взаимно училище /катедра със затвор за наказания, пясъчни чинове, дивити и панакиди, наградни и наказателни кавалерии/,е пресъздадена атмосферата на учебния процес от първата половина на ХІХ век. В мемориалната пантеонна част са положени костните останки на Георги Раковски.

Избрано от колекцията: лични вещи и книги на Софроний Врачански / оригинални и копия / – първия препис на Паисиевата „История Славяноболгарская” от поп Стойко – Софроний Врачански /1765 г./, първата печатна книга в новобългарската литература „Неделник”/1806 г./, първите издания на „Рибния буквар” /1824, 1847, 1850 г./ на д-р П. Берон, балсамираното сърце на доктор Петър Берон, първото българско списание „Любословие”, колекция от хайдушко оръжие и оръжие от Освободителната война, икони от ХІХ век и икона на „Св. Софроний Врачански”, поемата „Горски пътник”, вестник „Дунавски лебед”, списание „Българска старина” и други първи издания на Георги Раковски.

В изложбената зала ежегодно се организират собствени и гостуващи изложби на музеи от страната.

Експозиция „Котленски възрожденски бит”

Помещава се в квартал „Галата” – в Кьорпеевата къща – впечатляващ с вътрешната си подредба възрожденски архитектурен образец от 1872 г. В автентична среда е пресъздадена атмосферата, в която живее котленското семейство през ХІХ век.

Избрано от колекциите: ръчно тъкани килими от ХІХ век, занаятчийски инструменти, котленски носии, хоризонтален тъкачен стан, кухненско обзавеждане, уникална ръчна домашна мелница, домашен кладенец, английски порцеланови съдове от ХІХ век, австрийски печки, иконостаси, църковна утвар от Йерусалим, икони.

Експозиция „Старокотленски килими и тъкани”

Експонирана е в Галатанското училище, строено през 1869 г., като проследява цялостното развитие на тъкането на прочутите котленски килими – от килимената черга през класическия котленски килим до съвременните образци на тъкани гоблени.

Избрано от колекциите: оригинални котленски килими от ХVІІ – ХІХ век, тъкани гоблени на библейска и историческа тематика на майсторките Стоянка Милева и Петранка Чехларова.

ЕКСПОЗИЦИИ В ЖЕРАВНА И МЕДВЕН:

Експозиция „История на Жеравна”

Намира се в родната къща на българския възрожденски просветител Сава Филаретов. Съхранява материали за историята на Жеравна и дейността на известните жеравненци Райно Попович, Васил Д. Стоянов, Тодор Икономов и други. Архитектурата – типичен образец на дървена дъбова къща от типа „жеравненска камчийска”, е автентична. Най- представителна е вътрешната украса на къщата – изящна възрожденска дърворезба с варак, положена в различни сюжети в колонадата, вратите и тавана на дома. Изключителен интерес представлява домашният параклис, както и т.нар. кабинет.

Експозиция „Бит на Жеравна през Възраждането”

Експонирана е в къщата на Руси чорбаджи, строена през ХVІІІ в. Ярък образец на възрожденска жеравненска къща. Паметник на културата от национално значение, уникален с изяществото на резбованите иконостаси, полици, колони и другите елементи на дома. Затвореният сайвант отвежда до гостната стая, одаята и кабинета на чорбаджията – интерес представлява вътрешната връзка между кабинета и одаята за подаване на поднос с кафе. В избеното помещение са експонирани по оригинален начин фотодокументи и предмети на бита на жеравненци от ХІХ век, а чрез вътрешно стълбище посетителят достига и до дюкяна, където са представени различни тъкани килими, черги, пешкири. Дворът грее с цветята около кладенеца с каменно корито до него.

Експозиция „Йордан Йовков”

Ниската еднокатна приземна къща на Голямо Бърдо е родният дом на писателя Йордан Йовков.

Обновената експозиция представя дълбоката връзка на писателя с родна Жеравна, от която са се родили пленителните „Старопланински легенди”. Уникалният подход при експонирането представя тези места от Жеравна, които са намерили отражение в Легендите и създава непосредствена асоциация с труда на интелектуалеца – Книгата. Атрактивността на експонирането се постига и чрез възстановката на първата среща между Йовковите герои Рада и Шибил. Друг акцент на експозицията е колекцията от произведения на писателя и писалката му, с която са написани Легендите.

Експозиция „Приложно и изобразително изкуство” – Художествена галерия „Жеравна”

Поместена е в сградата на училището, построено през 1867 г. Фондът на първата провинциална селска галерия в страната е от 450 творби на наши и чужди художници, сред които Михалис Гарудис, Ради Неделчев, Лика Яко, жеравненеца Христо Тодоров, Марин Подмолов, Руси Куртлаков и други. Ежегодно се организират гостуващи изложби на наши художници. Художествената галерия предоставя залите си на етнографски изложби от музеи в страната.

Експозиция „Захари Стоянов”

Намира се в Медвен в родната къща на Летописеца на Априлската епопея, поборник от три въстания, деец на Съединението, публицист и държавник. Експонирани са лични вещи на Захари Стоянов – коравия ямурлук и вулията с орлови нокти украсена, пепелницата с яребиците, куфара на този вечен странник, рединготът на държавника. Представят се и изданията на З. Стоянов.

АТРАКЦИИ И ОФЕРТИ ЗА ГОСТУВАНИЯ НА СОБСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ

Исторически музей – Котел анонсира собствени пътуващи изложби за заявки по договаряне с други музеи или културни институции от страната и чужбина:

Изложби

„Багри от миналото” – представя традиционно облекло на различните етноси от Котленския регион – българи, каракачани, турци и роми, аранжирани атрактивно.

„Котел – люлка на българската просвета” – чрез оригинални и фотодокументи и снимки, които въздействат ярко на посетителите, се проследява развитието на просветното дело в Котел.

Атракции

Музикална програма – „Фолклорът на Котел” от професионални музиканти – инструменталисти и певица с предварителна заявка. Галатанско училище

Затъкаване на котленски килим. Галатанско училище

Дни на обреди и занаяти в Котел. Юни – септември. Дворно пространство на Кьорпеева къща.

ЗА КОНТАКТИ

Исторически музей – Котел
Котел 8970, пл. „Възраждане” № 3
тел. 0453/ 42549 – директор
E-mail: kotel_museum@mail.bg

Исторически музей предлага екскурзоводско обслужване на български, немски, английски и руски език; брошури, дипляни, картички, книги.

Справки за входни такси и пакетни цени – на телефони:

Котел – 0453/ 42549, 42315, 42316 – музейни експозиции;
Жеравна – 04585/ 391, 202 – музейни експозиции;
Медвен – 04582 / 2191 /кметство/.

Работно време – ежедневно експозициите в Котел и Жеравна
експозиция в Медвен – почивни дни: понеделник и вторник
летен сезон: от 9.00 до 18.00 ч.
зимен сезон: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 ч.