Квартал “Галата”

Neighborhood Galata - Kotel is a town with beautiful architectural models from the Renaissance period. The town is declared an architectural and historical reserve. Over 110 Renaissance houses have been preserved. The typical wooden house is one-storey or two-storey, with modest furnishings. The decoration, if any, is usually made of wood, with iconostases and doors with beautiful carving. In the yard of the Kotel's house there are usually vineyards, wells and tall stone walls.

Има къщи от ранното и късното българско възраждане, предимно дървени. Типично за конструкцията на къщите е наличието на затворено домакинско помещение за съхранение наречено “пруст”. По-късно това хранилище изгубва тази си домашна функция и се превръща в стая за посрещане на гости – “посрещник”. Красивата дърворезба на котленската къща присъства във всички стаи, най-вече в така наречената голяма стая.