Anastas Kipilovski

Анастас Кипиловски (1802 – 1870) е възрожденски поет, преводач и книжовник. Работи над трудове по история, граматика и лексикография, които не издава. Издава „Кратко начертание на всеобщата история” от Ив. Кайданов (1836). Тази книга обхваща световната история до 1800 г., но Кипиловски добавя исторически обзор на световната история и „Речник или лексикон на словестните речи…”. Превежда драмата „Велизарий” от Траудцен (1844).

Kipilovski is one of the first to think that we need to write in living, spoken Bulgarian language, purified from archaisms.