Уведомление от 11.08.2017 г.

Изготвен е проект на Наредба  за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община Котел

» Пълният текст може да изтеглите оттук